• By -

Jaké jsou možnosti optimalizací daní v ČR

 • Posted on
 • Posted in Byznys


Pro podnikatele existuje poměrně variabilní škála možností tzv. daňové optimalizace. O co se jedná a jakými způsoby se provádí?

Co je daňová optimalizace

Daňová optimalizace představuje způsoby, jak snížit daňovou zátěž v podobě daně z příjmu. Jedná se přitom o metody, které jsou legitimní a jednoznačně při nich nedochází k žádném porušování zákona.

 • odečtení daňově uznatelných výdajů
 • využití nezdanitelných částí základu daně
 • uplatnění odečitatelných položek
 • navedení slev

tax

Co jsou daňově uznatelné výdaje

Jako daňově uznatelný je kvalifikován výdaj, který je vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Daňově uznatelné výdaje (náklady) jsou položky, které snižují základ daně. Zjednodušeně řečeno se odečítají od výnosů (příjmů). Rozdíl tkví v tom, zda pracujeme s daňovou evidencí nebo účetnictvím.
Typicky sem pro obě skupiny patří zejména:

 • nákup materiálu na výrobu
 • nákup kancelářských potřeb
 • mzdy
 • pronájem za prostory k podnikání
 • spotřeba energie
 • účetní a daňové služby

Co jsou nezdanitelné části základu daně

Nezdanitelné části základu daně lze odečíst od základu daně. Upravuje je § 15 zákona o daních z příjmů. Do této části konkrétně patří:

 • úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru,
 • bezúplatná plnění neboli dary,
 • příspěvky na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • odborové příspěvky,
 • úhrady za zkoušky vykonané v rámci dalšího vzdělávání.

Nezdanitelné části základu daně si mohou uplatnit výhradně fyzické osoby.

kalkulačka

Co jsou odečitatelné položky

Na rozdíl od nezdanitelných částí základu daně si mají možnost tzv. odečitatelné položky odečíst i fyzické i právnické osoby. Odečitatelné položky jsou upraveny v § 34 zákona o dani z přijmu.
Do této kategorie konkrétně patří:

 • daňová ztráta,
 • podpora na výzkum a vývoj,
 • podpora na odborné vzdělávání.

Jaké slevy lze využít

OSVČ si mohou uplatnit i celou řadu slev. Především se jedná o:

 • sleva na dítě,
 • sleva na důchodce,
 • sleva na invaliditu,
 • sleva na manžela/manželku,
 • sleva na daňového poplatníka,
 • sleva na studenta,
 • školkovné.

Právnické osoby mohou uplatnit slevu na zaměstnance se zdravotním postižením.

Co je offshore podnikání

Offshore podnikání je přesun podnikání do zahraničí. Ten ale samozřejmě neprobíhá tak, že podnikatel sebe či svou firmu musí doslova přesunout do exotických krajů. Fyzicky totiž stále zůstává v původní zemi, kde i podniká. V takzvaném daňovém ráji má pouze své sídlo.

To přináší výhody právě prioritně z hlediska daňové zátěže. Zisky takové společnosti umístěné v daňovém ráji jsou daněny pouze zanedbatelně, dividendy v některých případech vůbec.

Společnosti s vedením mimo danou zemi jsou od daně z příjmu osvobozeny. Mimo to nabízí vyšší úroveň ochrany majetku a soukromí a jednodušší právní prostředí s jednodušší administrativní zátěží.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP