• By -

Atmosféra pobytu mimo školu může být krásná

  • Posted on
  • Posted in Nezařazené


Posilovat a budovat vzájemné vazby mezi žáky navzájem a mezi žáky a uÄiteli je možno nejlépe v rámci nejrůznÄ›jších mimoÅ¡kolních aktivit, kterými jsou například vycházky, exkurze a pÅ™edevším Å¡kolní výlety. K vytváření pozitivních vztahů pÅ™ispívá zejména absence Å¡kolního prostÅ™edí, uvolnÄ›nÄ›jší atmosféra i kázeň. PojÄme si pÅ™edstavit pestrou paletu slov, která ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů vyjadÅ™uje atmosféru veÅ¡kerých mimoÅ¡kolní aktivit žáků Äi studentů a jejich uÄitelů: nové zkuÅ¡enosti, suvenýry, zábava, dobré jídlo a pití sblížení s dÄ›tmi, blížící se prázdniny, fotografie, příroda, hudba, radost z radosti jiných, hry, turistika, noví kamarádi, nová dobrodružství a další.

Štramberk, Rožnov pod Radhoštěm nebo Kopřivnice?

Nabízíme vám skvÄ›lou možnost, jak jeÅ¡tÄ› lépe posílit budování tÄ›ch nejlepších vztahů se svými žáky a studenty prostÅ™ednictvím námi organizovaných Å¡kolních výletů s pÅ™ipraveným programem. Vy, jako uÄitelé, se nebudete muset o nic starat a výletování si budete moci užívat vÅ¡ichni spoleÄnÄ›. VezmÄ›te s sebou pouze dobrou náladu a úsmÄ›v na tváři!

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP